ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទូរស័ព្ទ: 86-755-2344-7309
អ៊ីមែល៖ service@afoox.com
ទំនាក់ទំនង: Felix Andy

ផ្ទះលេខ ៧៨ ផ្លូវ Qiankeng ខេត្ត Shenzhen
ចិន ៥១៨-១១០

គាំទ្រតាមអ៊ីនធឺណិត
អស់រយៈពេលជាង ២៤ ម៉ោង

ការដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារ
នៅលើការបញ្ជាទិញទាំងអស់។