វេបសាយហ្វាក់ចនិងរាល់ព័ត៌មានមាតិកាសម្ភារៈផលិតផល (រួមទាំងកម្មវិធី) និងសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះឬត្រូវបានគេអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈគេហទំព័រទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានាទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនិងភាពអាចរកបានដោយគ្មានការធានាជាក់លាក់ឬណាមួយឡើយ។ វិសាលភាពដែលអាចអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់) រួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) ការធានាលើប័ណ្ណធានាសម្ភារៈនិងការធានានៃភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយលើកលែងតែមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រអាហ្វហ្វកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងបង្កើតជាជួរសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកទស្សនាទំព័រទាំងនេះ។ afoox សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមផ្លាស់ប្តូរឬលុបមាតិកានៃទំព័រទាំងនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនឬការចង្អុលបង្ហាញ។

ផលិតផលនៅពេលដែលពួកគេបង្ហាញលើអ៊ីនធឺណិតអាចងាកចេញពីអ្នកដែលនៅក្នុងហាងមួយ (ឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងពណ៌ទំហំរូបរាងឬទម្ងន់) ។ afoox ព្យាយាមតំណាងអោយផលិតផលតាមអ៊ិនធរណេតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ដូចគ្នានឹងមាតិកាវិចារណកថាទាំងអស់សូម្បីតែព័ត៌មាននៅលើវែបសាយត៍ afoox អាចនឹងលែងមានជាយូរមកហើយ។ afoox ជ្រើសរើសនិងពិនិត្យព័ត៌មានរបស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននេះមានភាពទាន់សម័យនិងច្បាស់លាស់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថា afoox និងសមាជិកដទៃទៀតនៃ afoox Group អាចធានានូវការធានាឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុពលភាពភាពអាចរកបានភាពពេញលេញឬភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យឬព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។

ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះអ្វីដែលនៅខាងលើមិនថាជាសមាជិក afoox និងសមាជិកដទៃទៀតនៃ afoox.company (ដែលអាចអនុញ្ញាតបានដោយច្បាប់) ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការចូលមើលនិង / ឬការប្រើប្រាស់ធាតុនានានៅលើគេហទំព័រ afoox ។ ពីភាពអសមត្ថភាពក្នុងការចូលប្រើគេហទំព័រឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះឬពីព័ត៌មានមាតិកាវត្ថុធាតុដើមផលិតផល (រាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកទន់) និងសេវាកម្មដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រទាំងនេះ។ ទាំងហ្វាហ្វិចនិងភាគីផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតការរចនានិងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រអាហ្វហ្វិកមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតនូវប្រភេទណាមួយរួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) ដោយផ្ទាល់ប្រយោលបញ្ចាំការខូចខាតនិងការពិន័យឬសម្រាប់ ថ្លៃដើមនៃទំនិញនិងសេវាកម្មជំនួសដោយមិនគិតពីការបាត់បង់ឬខូចខាតបែបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការរំលោភកិច្ចសន្យាការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចឬការថែទាំឬដោយសារសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងការភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ afoox ឬដោយសារ ចំពោះកំហុសរឺការលុបចោលក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ។ ទាំង afoox និងសមាជិកដទៃទៀតនៃ afoox Group មិនធានាថាគេហទំព័រ afoox ព័ត៌មានមាតិកាវត្ថុធាតុដើមផលិតផល (រាប់បញ្ចូលទាំងសូហ្វវែរឬសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័ររឺក៏អាចរកបានសម្រាប់អ្នកតាមរយៈគេហទំព័រម៉ាស៊ីនមេនិងអេឡិកត្រូនិក) ។ អ៊ីមែលផ្ញើដោយហ្វាអូច) ដែលមាននៅលើគេហទំព័រឬបើមិនដូច្នេះទេអាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈអ៊ីនធឺណេតទាំងនេះមិនមានមេរោគឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់វេបសាយអាហ្វ្រិចនៅហានិភ័យរបស់អ្នក។

ច្បាប់នៃយុត្តាធិការជាក់លាក់មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់នៃការធានាបង្កប់ន័យឬការបដិសេធនិង / ឬការកំណត់នៃការខូចខាតជាក់លាក់។ ប្រសិនបើច្បាប់បែបនេះអាចអនុវត្តបានចំពោះអ្នកការដាក់កម្រិតមួយចំនួននិង / ឬការលើកលែងទាំងនេះអាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកហើយអ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែម។